RACAL WZMACNIACZ MOCY 120W 3,5MHz-80MHz 12V 24V
RACAL WZMACNIACZ MOCY 120W 3,5MHz-80MHz 12V 24V

http://allegro.pl/show_item.php?item=6560457634&snapshot=MjAxNi0xMC0xOVQxNToxNjoyNVo7YnV5ZXI7MjZlZjk3OTU0NTQxODQ3YmI3NmJkMjRmMWE3MmQyYzg1MmI4OTE4YTBlYWJiZGYyODE5NzQ0YmE2YTYxOTUxMA==

Moduł wykorzystywany był w radiostacjach wojskowych.
Nominalna moc wyjściowa radiostacji wynosiła 50W.
Bez przeróbek zakres pracy wzmacniacza wynosi od 7 do 80MHz.
Aby uzyskać liniowość pracy wzmacniacza, należy podłączyć układ stabilizacji prądu baz stopnia końcowego, który można wykonać we własnym zakresie, gdyż jest bardzo prosty i zawiera jedynie 9 elementów (2 tranzystory i 1 dioda).
Cały wzmacniacz zbudowany jest na frezowanym radiatorze, który stanowi jednocześnie obudowę urządzenia.

Podzespół zbudowany jest ekstremalnie solidnie, gdyż radiostacja przeznaczona była do pracy w zakresie temperatur od -20 C° do +40 C°
Płytka wzmacniacza ma wymiary: 20x6 cm.
Wymiary całego modułu wzmacniacza: 22x18x7 cm
Waga: 3 kg
Oprócz płytki wzmacniacza w obudowie znajduje się również płytka zasilacza oraz filtrów dolnoprzepustowych, są to 2 filtry 30-45MHz i 45-80MHz. (Płytka ta nie jest potrzebna do normalnej pracy wzmacniacza. Można ja wymontować, a w jej miejsce zamontować filtry dolnoprzepustowe lub inne układy.)
Na płytce wzmacniacza znajduje się również sprzęgacz do pomiaru SWR.

Tranzystory w module wzmacniacza to PT9733F - stopień końcowy oraz PT9734F – DRIVER.
Nominalne napięcie wzmacniacza 24-27V
UWAGA!
Wzmacniacz pracuje również poprawnie, przy zasilaniu 12V. Spada jedynie moc oddawana.
Dzięki temu, że wzmacniacz zbudowany jest w układzie przeciwwsobnym i wykorzystuje szerokopasmowe transformatory ferrytowe, ma bardzo szeroki zakres pracy.
Obwód DRIVER'A jest liniowy.

Nie trzeba wprowadzać zmian na płytce drukowanej.

Wystarczy odlutowanie 1-go dławika i przylutowanie układu stabilizacji prądu baz stopnia końcowego.
Wzmacniacz w trybie pracy liniowej ma bardzo duże wzmocnienie tj. przy sterowaniu mocą 14dBm tj. 25mW.
Wzmacniacz od 7MHz do 30MHz ma moc wyjściową 50W.

Powyżej 30MHz moc sterowania zwiększa się do ok 22dBm dla uzyskania 50W.

Duże wzmocnienie układu, jest wygodne do stosowania wzmacniacza wraz z transceiverami SDR.
Przy zasilaniu wzmacniacza napięciem 13,8V moc wyjściowa wynosi ok 16W.
Oferowany układ wzmacniacza można również przystosować do pracy na 3,5MHz.

Wymaga to wymiany transformatora wyjściowego na rdzeń o większej przenikalności.
Wszystkie oferowane wzmacniacze są w stanie bardzo dobrym.
Zostały przetestowane.  PRZEJDŹ NA FORUM