Antena 50 MHz ROPE YAGI 18 ele. VE7BQH - W7GJ
Antena 50 MHz ROPE YAGI 18 ele. VE7BQH - W7GJ

http://www.bigskyspaces.com/w7gj/6mRopeYagi.htm


  PRZEJD NA FORUM